Seno

ID predmetu:
170
SK názov:
Seno
EN názov:
Hay Bale
Kategória
Stavebné kocky

Crafting - výroba predmetu

Popis

Balík sena je vhodným prostriedkom na rýchle vyliečenie koňov, oslov a mulíc. Tak isto zrýchluje čas dospievania mládať. Dá sa použiť aj ako kompaktný balík obilia. Okrem toho môže byť využitý ako dekoratívny block, ktorý sa pokladá podobne ako drevo. Je to ľahko horľavý materiál, dĺžka horenia je podobná ako u blocku uhlia.

Príkazy

/give <hráč> <položka> <množstvo> <data>

/give <hráč> 170
<hráč> obdrží 1 x Seno
/give <hráč> 170 25
<hráč> obdrží 25 x Seno

Namiesto <hráč> napíš vždy svoje hráčske meno.
Príkaz funguje iba v hre pre jedného hráča s povolenými cheatmi, alebo pre OP hráčov na serveri, resp. pre hráčov s oprávneniami na používanie príkazu /give

Prebieha načitávanie...