Sapling (Acacia)

ID predmetu:
6:4
SK názov:
Sapling (Acacia)
EN názov:
Sapling (Acacia)

Podobné predmety

Príkazy

/give <hráč> <položka> <množstvo> <data>

/give <hráč> 6 1 4
<hráč> obdrží 1 x Sapling (Acacia)
/give <hráč> 6 25 4
<hráč> obdrží 25 x Sapling (Acacia)

Namiesto <hráč> napíš vždy svoje hráčske meno.
Príkaz funguje iba v hre pre jedného hráča s povolenými cheatmi, alebo pre OP hráčov na serveri, resp. pre hráčov s oprávneniami na používanie príkazu /give

Prebieha načitávanie...