Huba

ID predmetu:
99
SK názov:
Huba
EN názov:
Brown Mushroom (Block)
Kategória
Nezaradené

Príkazy

/give <hráč> <položka> <množstvo> <data>

/give <hráč> 99
<hráč> obdrží 1 x Huba
/give <hráč> 99 25
<hráč> obdrží 25 x Huba

Namiesto <hráč> napíš vždy svoje hráčske meno.
Príkaz funguje iba v hre pre jedného hráča s povolenými cheatmi, alebo pre OP hráčov na serveri, resp. pre hráčov s oprávneniami na používanie príkazu /give

Prebieha načitávanie...