Čierne dubové drevo

ID predmetu:
17:5
SK názov:
Čierne dubové drevo
EN názov:
Wood (Oak 5)

Podobné predmety

Príkazy

/give <hráč> <položka> <množstvo> <data>

/give <hráč> 17 1 5
<hráč> obdrží 1 x Čierne dubové drevo
/give <hráč> 17 25 5
<hráč> obdrží 25 x Čierne dubové drevo

Namiesto <hráč> napíš vždy svoje hráčske meno.
Príkaz funguje iba v hre pre jedného hráča s povolenými cheatmi, alebo pre OP hráčov na serveri, resp. pre hráčov s oprávneniami na používanie príkazu /give

Prebieha načitávanie...