Čierne dubové dosky

ID predmetu:
5:5
SK názov:
Čierne dubové dosky
EN názov:
Wooden Plank (Dark Oak)

Crafting - výroba predmetu

Podobné predmety

Príkazy

/give <hráč> <položka> <množstvo> <data>

/give <hráč> 5 1 5
<hráč> obdrží 1 x Čierne dubové dosky
/give <hráč> 5 25 5
<hráč> obdrží 25 x Čierne dubové dosky

Namiesto <hráč> napíš vždy svoje hráčske meno.
Príkaz funguje iba v hre pre jedného hráča s povolenými cheatmi, alebo pre OP hráčov na serveri, resp. pre hráčov s oprávneniami na používanie príkazu /give

Prebieha načitávanie...